ce markering logo

Conformité Européenne

De CE-markering is wettelijk verplicht op o.a. elektronica en toont aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Meer informatie over de CE-markering vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

fcc certification logo

Federal Communications Commission

De FCC-markering is een certificering op elektronische producten gemaakt of verkocht in de VS. Deze markering geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het apparaat onder de limieten valt die zijn goedgekeurd door de Federal Communications Commission. Meer info lees je op de officiële site van het FCC.

rohs certification logo

RoHS-richtlijn

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances, oftewel de beperking van gevaarlijke stoffen. De RoHS-richtlijn is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

GS certificaat

Geprüfte Sicherheit

GS is te vergelijken met een keurmerk en is een vrijwillig Duits certificaat voor vooral technische apparatuur. Het certificaat houdt in dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard voor veilig gebruik van het apparaat.

In tegenstelling tot de CE-markering, betekent het GS-certificaat dat een apparaat daadwerkelijk is getest op veilig gebruik.